PROKOM LABEL Maciej Nowicki

PROKOM LABEL Maciej Nowicki

Etykiety samoprzylepne


Etykiety papierowe


Etykiety termiczne

Papier z którego wykonane są etykiety termiczne, pokryty jest cienką warstwą materiału termoreaktywnego, która pod wpływem temperatury jaką wytwarza głowica w drukarce zmienia swoją barwę na czarną. W tym przypadku nie stosujemy taśmy barwiącej. Etykiety termiczne posiadają stosunkowo krótszą żywotność niż etykiety termotransferowe (w zależności od miejsca składowania towarów do kilku miesięcy). Są one wrażliwe na światło i różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, pod wpływem których nadruk może ulec uszkodzeniu (płowieniu). Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym przy produktach o krótkim terminie przydatności do spożycia i magazynowaniu towarów. 

Etykiety termotransferowe

Etykieta termotransferowa jest najczęściej wykorzystywaną etykietą do oznaczeń produktów. Do zadruku etykiet wykorzystuje się taśmy barwiące (kalki) dzięki czemu zadruk jest trwały i odporny na zniszczenie. Etykiety te stosowane są do oznaczeń we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu od spożywczego poczynając na ciężkim kończąc.


Etykiety foliowePolietylenowe

Etykiety wykonane z polietylenu charakteryzują się odpowiednią odpornością na działanie czynników zewnętrznych, takich jak: wilgoć, woda, nasłonecznienie, wysokie i niskie temperatury. Korzystny współczynnik cena do właściwości. 

Polipropylenowe

Polipropylen jest materiałem trwałym o wysokiej odporności na działanie wody, tłuszczu i chemikaliów. Nie rozciąga się i nie rwie jak w przypadku etykiet polietylenowych. Można go stosować jako etykiety informacyjne rzadziej jako tabliczki znamionowe na produktach, których cykl życia ma wynosić ok. 3 - 5 lat. 

Poliestrowe

Etykiety poliestrowe służące do oznakowania środków trwałych, jako tabliczki znamionowe i informacyjne. Są używane do znakowania w przemyśle samochodowym, elektronicznym, elektrycznym, AGD i wszędzie tam gdzie wymogiem jest tabliczka znamionowa o długim okresie pracy. Mają podwyższoną odporność mechaniczną, są wytrzymałe na większość chemikaliów i łagodne kwasy. Poliester odporny jest na warunki atmosferyczne i może pracować w temperaturze od -40C do +150 0C

Winylowe

Etykiety winylowe wykorzystywane są jako tabliczki znamionowe do oznaczeń na zakrzywionych powierzchniach oraz jako etykiety do oznaczeń środków trwałych. Może pracować jako plomba gwarancyjna ponieważ ulega deformacji przy próbie odklejenia od powierzchni chronionej. Największą zaletą tego materiału jest jego plastyczność oraz odporność na wysokie temperatury.